Szanowni Państwo,  Współpracujący z naszą Fundacją Adwokaci bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań przeanalizują Państwa umowę kredytową pod kątem nieuczciwych zapisów i klauzul abuzywnych. W rozmowie z naszym specjalistą dowiedzą się Państwo  m. in.: ➡Czy i jakich roszczeń mogą Państwo dochodzić wobec banku? ➡Czy sprawa nie jest przedawniona? ➡Czy można unieważnić...

Przedsiębiorco, pamiętaj o obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: 1) jawnych,2) komandytowych,3) komandytowo-akcyjnych,4) z ograniczoną odpowiedzialnością;5)...

Fundacja Pomocy Prawnej WrocLAW uruchamia innowacyjny projekt pn.:  „Darmowe porady prawne – elektronicznie i telefonicznie” Zapraszamy do skorzystania z pomocy prawnej naszych prawników – porad udzielają wyłącznie prawnicy z dużym doświadczeniem, w tym adwokaci i radcowie prawni. ZASADY PROGRAMU: 1.Kto może skorzystać z darmowych porad prawnych? Każdy! Nie ma żadnych...

Chcielibyśmy wskazać na możliwość uzyskania z Polskiego Funduszu Rozwoju – subwencji, która może być w dużej części umorzona. Program jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia mikrofirm oraz MŚP, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Subwencje może dostać firma (przedsiębiorca - spółka cywilna, spółki...

Przychodów brak, działalność w zasadzie nie funkcjonuje, a podatki trzeba płacić… ale czy na pewno? Prezentujemy przykładowe działania możliwe do podjęcia przez przedsiębiorców w celu ograniczenia obciążeń podatkowych w związku z pandemią koronawirusa: 1) Złożenie wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek - wymagane jest...

Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.  Ze świadczenia postojowego możesz skorzystać, jeżeli: Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r. Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż...

Co zrobić w sytuacji gdy jesteś związany długoterminową umową najmu, a nie możesz korzystać z lokalu zgodnie z przeznaczeniem? Pamiętaj, że w pewnych sytuacjach przysługuje Ci możliwość zaniechania regulowania czynszu umownego. Masz również prawo do wystąpienia o zmniejszenie jego wymiaru, a nawet roszczenie o rozwiązanie całej...