Dobra wieści dla frankowiczów!

Wedle uchwały (sygn. akt III CZP 11/20) Sąd Najwyższy opowiada się za zastosowaniem teorii dwóch kondykcji przy stwierdzeniu nieważności umowy i wzajemnych rozliczeniach konsumenta z bankiem.
Jakie korzyści rodzi to dla frankowiczów?
Teoria dwóch kondycji zakłada, że w przypadku ustalenia nieważności umowy, roszczenia banku o zwrot wypłaconych środków i kredytobiorcy o zwrot rat kapitałowo-odsetkowych należy traktować niezależnie. Podstawą ich dochodzenia są natomiast przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia. W praktyce może oznaczać to, że roszczenie banku będzie już przedawnione, a frankowiczom należy się zwrot wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych za ostatnie 10 lat!
Zapraszamy do bezpłatnej analizy umowy !

No Comments

Leave a Reply