Fundacja otrzymała grant na projekt pt. “Bezpieczny Senior” od Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

Projekt będzie realizowany od sierpnia 2022 r.