Fundacja Pomocy Prawnej WrocLaw zakwalifikowała się do Mikrograntów. Projekt #BezpiecznySenior będzie realizowany już od 1 lipca 2021 r.

Fundacja Pomocy Prawnej WrocLaw otrzymała grant na projekt pt. “Bezpieczny Senior” od Mikrogranty. Projekt będzie będzie realizowany od lipca 2021 r.