Bezpieczny Senior 2022 r.
Bezpieczny Senior 2022 r.

Fundacja otrzymała grant na projekt pt. “Bezpieczny Senior” od Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2022 r. W szkoleniach będą brać udział Seniorzy z gminy Wołów oraz gminy Oborniki Śląskie.