Bezpieczny Senior 2022 r.
Bezpieczny Senior 2022 r.

Fundacja zrealizowała program pt. “Bezpieczny Senior” finansowany ze środków Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Projekt był realizowany od sierpnia do końca listopada 2022 r. Szkolenia zostały przeprowadzone w 5 miejscowościach na terenie Dolnego Śląska (Mojęcice, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Legnica, Warzęgowo) ze swoimi szkoleniami dotarliśmy do prawie 100 Seniorów.