Przedawnienia roszczeń w przypadku kredytów frankowych.

Roszczenia frankowe ze strony kredytobiorców, co do zasady, przedawniają w okresie 10 lat, ponieważ zobowiązania te powstawały przed zmianą okresu przedawnienia w kodeksie cywilnym w 2018 r. 

Każda nadpłata przedawnia się odrębnie w terminie 10 lat, licząc od dnia, w którym zapłaciliśmy daną ratę kredytu. 

Data zawarcia umowy o kredyt frankowy nie ma zatem znaczenia, liczy się bowiem data zapłaty raty kredytowej.

6-letni termin przedawnienia może mieć znaczenie tylko w odniesieniu do spłaconych rat, po zmianie kodeksu cywilnego, tj. 9 lipca 2018r. Kredytobiorcy bez względu na to, czy ma kredyt indeksowany we franku szwajcarskim, czy kredyt denominowany w tej walucie przysługuje roszczenie o unieważnienia umowy, w takiej sytuacji kredytobiorca może żądać zwrotu każdej kwoty wpłaconej do banku 10 lat wstecz.