Kontrahent ogłasza upadłość lub likwidację? Co z uiszczonym podatkiem VAT za faktury wystawione kontrahentowi? Czy mam jako przedsiębiorca możliwość odzyskania uciszonego podatku?

Jeśli wystawiam fakturę z VAT za sprzedany towar czy wykonaną usługę – musze ją ująć w rozliczeniu niezależnie od tego, czy mój kontrahent ją opłaci. Co do zasady – w przypadku spełnienia ściśle określonych w ustawie o VAT warunków – podatnikom przysługiwało prawo do odzyskania VAT odprowadzonego od nieopłaconych faktur. Warunki te jednak dotychczas były bardzo trudne do spełnienia i w praktyce powodowały, ze wielu przedsiębiorców nie mogło skorzystać z tzw. „ulgi za złe długi”.

Ostatni wyrok TSUE otwiera jednak nowe możliwości dla polskich podatników 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-335/19, który dotyczył polskiej spółki orzekł, że przepisy unijne wbrew przepisom polskim nieuzależniają możliwości skorzystania z „ulgi za złe długi” od dodatkowych warunków. 

W związku z wyrokiem za niezgodne z unijnymi przepisami należy uznać warunki wprowadzone polską ustawą o VAT, że do skorzystania z ulgi za złe długi konieczne jest aby:, 

  • ani w dniu w którym dostarczane były towary lub świadczone były usługi, ani w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji 
  • a wierzyciel jak i dłużnik (w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej), byli zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT.

W ostatnim czasie pojawiają się zapytania od przedsiębiorców, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Co może zrobić  przedsiębiorca w takim przypadku ?

Jeśli:

  • w przeszłości mieli Państwo do czynienia z sytuacją, że Państwa kontrahenci nie opłacili faktur a i tak odprowadzili Państwo należny od nich podatek,
  • upłynęło już 90 dni  licząc od dnia upływu terminu płatności
  • i jednocześnie nie skorzystali Państwo wcześniej z „ulgi za złe długi” uprawniającej do obniżenia podstawy opodatkowania VAT z uwagi m.in. na upadłość / likwidację kontrahenta 

– zapraszamy do kontaktu na naszego maila fundacja@wroc-law.org bądź telefonicznie 694879356 lub 791390817. Nasi eksperci przeanalizują Państwa sytuację i postarają się ocenić, czy będą Państwo uprawnieni do odzyskania nadpłaconego VAT jak również zoptymalizują rozwiązania na przyszłość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Skip to content