Przygotuj swój sklep internetowy na zmiany w prawie od 1 stycznia 2021.

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą zmiany w przepisach Prawa konsumentów oraz Kodeksu cywilnego. Nowe przepisy przyznają uprawnienia konsumentów dla nowej kategorii osób – przedsiębiorców, którzy kupują towary „na fakturę”, ale nie celem dalszej sprzedaży, tylko na potrzeby swojej działalności. Oznacza to w praktyce, że Państwo kupując na fakturę np. drukarkę czy kasę fiskalną dla swojego sklepu, posiadają takie same prawa jak zwykły konsument w zakresie np. rękojmi czy odstąpienia od umowy.

W związku z tym konieczne są zmiany w Państwa Regulaminach Sklepu (obowiązujące od 1 stycznia 2021). Na potrzeby istniejących już regulaminów najłatwiejszym rozwiązaniem jest dołączenie poniższej definicji :

„Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Skip to content