Subwencje dla przedsiębiorców od PFR ( Polskiego Funduszu Rozwoju)

Chcielibyśmy wskazać na możliwość uzyskania z Polskiego Funduszu Rozwoju – subwencji, która może być w dużej części umorzona.

Program jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia mikrofirm oraz MŚP, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Subwencje może dostać firma (przedsiębiorca – spółka cywilna, spółki prawa handlowego) – która zatrudnia od 1 do 250 pracowników oraz uzyskuje roczny obrót netto nie więcej niż 50 mln Euro.

Zasady przyznawania

a) odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

b) prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;

 c) nie zalegał z płatnościami podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami podatków nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;

 d) nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku, przy czym nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;

Progi Straty

– spadek pomiędzy 25% a 50% – I próg

– spadek pomiędzy 50% a 75% – II próg

– spadek pomiędzy 75% a 100% – III próg

Z wyżej wymienionymi progami związana jest tzw kwota bazowa – kwota bazowa to kwota przyznawana na jednego pracownika i jej wysokość uzależniona jest właśnie od progu w którym znajduje się firma.

I próg – 12.000 zł

I próg -24.000 zł

III próg – 36.000 zł

Z progami związany jest także limit subwencji tj – nie można dostać większej niż dany procent wartości przychodów za cały 2019 r.

I próg – 4% przychodów za cały 2019

II próg – 6% przychodów za cały 2019

III próg – 8% przychodów za caly 2019

Subwencja jest zwrotna, ale w dużej mierze może być umorzona od 25 % do 100 %.

Termin spłaty to 12 miesięcy po jej otrzymaniu w ratach, bez odsetek.

Wnioski składamy przez jeden z 17 banków między innymi PKO, ING.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spis treści

Skip to content